onsdag 28 september 2011

Borås firade World Tourism Day

Den 27 september firades Turismens dag (World Tourism Day) runt om i Europa. FN:s turistorganisation UNWTO har firat World Tourism Day sedan 1980, alltid den 27 september. Syftet med dagen är att uppmärksamma turismens roll i världen liksom att visa hur den påverkar sociala, kulturella, politiska och ekonomiska värden.

I Borås firades Turismens dag med ett frukostsemnarie på Scandic Plaza där politiker, tjänstemän, press och turistaktörer från hela Sjuhäradsområdet hade bjudits in att lyssna till
Firandet avslutades med prisutdelning till "Bästa värden i Sjuhärad" och "Årets turismprofil".

Årets värd i Sjuhärad, Attorps gård
 
"Årets värd i Sjuhärad"
Till årets värd 2011 utses en entreprenör som alltid bjuder till lite extra. En trevlig och informativ hemsida visar på ett genomtänkt koncept med information om både den egna anläggningen och de aktiviteter som erbjuds i närområdet. En styrka i värdskapet är kvalitetsmedvetenheten med stor satsning på lokalproducerad mat som ibland är egenproducerad på gården. Många är de gäster som övernattat hos dem och berättat om personligt och trevligt bemötande.

Vinnare: Lena och Sven-Inge Hansson, Attorps gård


Årets turismprofil 2011, Påarps gård

"Årets turismprofil 2011"
Vinnaren har genom långsiktigt strategiskt arbete och genuint entreprenörskap utvecklat en spirande verksamhet på den gamla familjegården. I en naturskön miljö har man genom satsningar på fiske, äventyrspaket, god mat, bra boende och fantastiskt värdskap format en framstående konferens- och turismanläggning.
Tron på de egna idéerna och förmågan att se möjligheter har utvecklat verksamheten som i slutet av 2010 mynnade ut i färdigställandet av det nya gårdshotellet. Anders, Pernilla och personalen på Påarp är med sitt engagemang inte bara förebilder för många verksamheter utan deras drivkraft och satsningar inspirerar till framtidstro och optimism i hela bygden.
Vinnare: Påarps Gård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar