onsdag 11 september 2013

Variera resan mera! - Hur ser din resa ut?

” Inga bilköer, det finns sittplatser på bussen, luften jag andas är frisk. Jag kan sova med öppet fönster utan att behöva stänga för bullret och cykeln är det självklara förstahandsvalet. Jag tar mig till jobbet snabbt, tryggt och enkelt.”; Erik 35 år och boråsare år 2025.

Hur ser din resa ut? Ungefär hälften av bilresorna som görs idag är under fem kilometer. En del av dessa kan bytas ut mot en cykeltur, promenad eller kanske en busstur. Värna vardagsmotionen och anta utmaningen du som kan, att gå, cykla eller resa kollektivt minst tre dagar till jobbet eller skolan den 16-22 september. Anmäl dig på boras.se/hallbararesor så är du med och tävlar om priser. Även du som redan idag reser hållbart kan förstås delta för att vara med och uppmärksamma frågan! Under samma vecka tar Borås Stad i anspråk några parkeringar på Allégatan och placerar ut en grön oas för att uppmärksamma den Europeiska trafikantveckan.

Passa också på att ta cykeln eller gratis miljöbuss från Allégatan/Swedbank  (kl. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00) till Åhaga 21 september kl 10 till 15 och träffa lokala bil- och cykelhandlare som demonstrerar el, gas och hybridfordon. Prova elcykel och ecodrivingsimulator. Åk med på en virtuell resa längs förbifart Sjöbo och RV 27/41 och se gårdagens (veteranbilar på plats) och hör om framtidens fordon (Asta Zero). Lyssna på Ramona rallying och Gröna bilister. Fri entré!

Redan idag görs över 14 miljoner resor med buss och tåg i kommunen årligen. Dessa resor sker till ca 75 procent med förnybar energi. Framkomligheten utreds för att kunna utöka resandet ytterligare i centrala Borås där resandet är störst. Vi har drygt 14 mil utbyggd cykelbana i kommunen och cykelvägnätet behöver knytas samman i stadskärnan. I budget för 2013 gjordes stora satsningar på ytterligare cykelvägar. En bevakad cykelparkering uppförs under hösten vid Resecentrum tillsammans med satsningar på utökning av antal cykelparkeringar och en satsning på hyrcyklar. Delar av stadskärnan är bilfri genom utbyggnaden av gågator som skett i stadskärnan de senaste åren, en satsning för en attraktiv stad. En trafikstrategi börjar ta form och framtidens parkeringslösningar har börjat diskuterats. Stadsutvecklingen rymmer många målkonflikter vi måste hantera; och aktörerna som ska enas är många, men - framtiden är här! Ditt val spelar roll! Så variera resan du som kan!

Den Europeiska Trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum 16-22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt, samt att uppmuntra de europeiska städerna att, på olika sätt, underlätta för invånarna att använda dessa alternativ.

Läs mer om aktiviteterna under veckan och hur långt vi kommit på i satsningarna för hållbart resande i Borås. www.boras.se/hallbararesor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar