måndag 25 maj 2015

Depå 2015 - Textile & Architecture - #blogg100 dag 86

Välkommen på vernissage, tisdag den 26 maj. Klockan 17.00 öppnar vi dörrarna för årets utställning Depå på fjärde våningen i Textilhögskolans lokaler i Textile Fashion center. Klockan 18.00 kommer vernissagen invigas med tal, mingel och tilltugg.

Utställningen visar det projekt vi i andra året på textildesign utbildningen har jobbat med under våren. Vi har utforskat textil i förhållande till arkitektur och rumslighet. Hur kan vi skapa textila rum, förändra platser eller ändra människors beteende? Genom våra projekt vill visa på nya sätt att använda sig av textil. Inte bara som dekoration i ett rum utan något som kan interagera med en plats och dess arkitektur.

De textila tekniker som vi använt oss av är trikå och digitaltryck. Tack vare textilhögskolans maskinpark har vi haft möjlighet att skissa direkt de olika stickmaskiner som finns. Vi har haft möjlighet att utveckla våra koncept både i nära samarbete med materialet och produktionen.

Vernissage 26 maj kl 17-20, invigningstal kl 18.00

Utställningen pågår sedan onsdag 27 maj - fredag 29 maj kl 9.00–16.00 samtliga dagar.
4:e våningen, Textilhögskolan, Borås
Skaraborgsvägen 3, Textile Fashion Center

Kolla gärna in vår hemsida www.depa15.weebly.com och följ i sociala kanaler på hashtaggen #depå15

Textildesign utbildningen
Textildesign utbildningen är en av få designutbildningar i Sverige med det textila materialet som utgångspunkt och är därmed framstående inom design och textil. Här ges de konstnärliga och professionella förutsättningar som krävs för en karriär inom textildesign nationellt och internationellt. Tillgången till skolans maskinparker gör att vägen mellan ide till färdig produkt blir kort, vilket ökar förståelsen mellan design och industri. Det gör Textilhögskolans utbildningsmiljö unik och ledande i Europa.

Baskurser ger en grundläggande kunskap som tillämpas och utvecklas i projekt med verklighetsanknytning. Målsättningen är att ge dig som student en skicklighet och konstnärlig självsäkerhet i designprocessen, som även belyses ur miljömässiga, ekonomiska, funktionella, kreativa och tekniska perspektiv. Samt att ge en teknisk grundkunskap och ett utvecklat designspråk där innehåll och uttryck är lika viktigt för dig som relevant för marknad och publik.

Ida Linde, Textildesignstudent
Med fokus på materialet utformar vi estetiska, funktionella och innovativa textilier. Formgivning av mönster och struktur samt att hitta användningsområden för nya tekniker och material för framtida behov. I programmet ingår fördjupningar inom trikå, väv och tryck samt textil produktdesign, rumslig gestaltning och textil arkitektur.

Hoppas vi ses!--------------------------------------------
Den här bloggposten (dag 86, 25 maj) är en del av #blogg100

#blogg100 är en utmaning som startades av Fredrik Wass och nu kommer tillbaka för fjärde gången/året. Du kan läsa mer om #blogg100 här. Tanken är kort och gott att blogga varje dag i 100 dagar. Något som kan låta lättare än vad det troligen är i realiteten.

Därför! behöver vi dig. Vill du vara med lägger du en kort beskrivning om vad du vill blogga om, en kort beskrivning av dig själv (och gärna en bild, eller en länk till en bild, som vi får använda på bloggen) och skickar till anders.kihl at boras.com - har du en massa inspiration är du så klart välkommen att lägga in flera bloggposter. Skriv också gärna vilken/vilka dagar under 100-dagarsperioden som du vill att vi publicerar just dina gästbloggposter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar