fredag 31 juli 2015

O-Ringen Borås 2015 en succé även på sociala medier

O-Ringen Borås är över och många är de som kan vara stolta och lyckliga över ett mycket lyckat och lovordat arrangemang. Stora evenemang har också ofta ett stort genomslag i olika typer av sociala- och digitala medier. Är du nyfiken på hur buzzet var kring O-Ringen 2015 i Borås?


På öppna, mätbara konton (inkluderat twitter, instagram och indexerade bloggar) gjordes det från det att vi började mäta i slutet av februari fram till idag 7.904 unika inlägg innehållande O-Ringen eller oringen2015 med eller utan hashtags. Naturligtvis stegrade trafiken markant under själva arrangemanget (som staplarna ovan visar).

På Instagram finns det i dagsläget 2.641 bilder taggade #oringen2015 att jämföra med 1.114 på #oringen2014 och 4.235 totalt på #oringen - väljer man att gå ännu längre tillbaka är siffran 411 för 2013 och 69 för 2012.

Facebook är klart svårare att mäta eftersom många konton har någon form av sekretessinställningar som gör att olika former av sökmotorer inte kommer åt dem. Vi kan dock konstatera att O-Ringens facebooksida är en stor succé jämfört med föregående år. 2014 toppade den 22 juli med den högsta reachen på 32.130 konton, 2015 var det samma dag som var bäst men då med en reach på 75.405 konton.

Tittar man på hela månaden (juli) är siffran för Borås 2015 792.103 (varav 317.616 unika konton) på reach. Detta kan jämföras med 2014 283.451 (varav 135.349 unika konton).

Anders Kihl
Går man sedan över på impressions i facebook (alltså samtliga visningar i flödet oavsett unika eller interaktion) når vi nästan 2.5 miljoner impressions på O-Ringen 2015 att jämföra med 651.000 föregående år.

Sammanfattningsmässigt kan man väl säga att O-Ringen ökat sin närvaro, interaktion och räckvidd ganska markant i alla kanaler. Bra jobbat alla som varit med och medverkat till det. Nu lämnar vi över den sociala stafettpinnen till Annichen och Sälen - förvalta den väl :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar