söndag 13 mars 2016

Det började vid stenen! Textilstaden Borås - #blogg100 dag 13

Knallen har sitt ursprung i de tidiga gårdfarihandlare som redan under 1500-talets mitt vandrade runt för att sälja hemslöjd, i många fall bestående av textila varor. Den textila handeln var också orsaken till att staden Borås grundades, då stadsprivilegierna innebar en laglig handelsplats.

Under 1800-talet växte den textila handeln genom det som kom att kallas förläggarverksamhet och under den senare delen av århundradet exploderade verksamheten genom industrialiseringen. Under mitten av 1900-talet var Borås Sveriges mest expansiva stad och drygt två tredjedelar av stadens befolkning var sysselsatta inom textilindustrin.

Knallesten ligger precis i kanten av naturreservatet Älmås. Platsen heter Loftsliden och anses vara den plats där kringresande Knallar träffades när de kom till Borås för att dela upp handelsområdena i bygderna sig emellan. Platsen finns omnämnd i Nils Hufvedsson Dals verk Boerosia redan 1719. Den nuvarande minnesstenen restes 1979 av Borås Kommun tillsammans med Borås Industri- och Handelsklubb, Borås Fabriksförening, Sällskapet Gamla Boråsare samt enskilda bidragsgivare.

Det är väldigt vackra omgivningar. Vårt besök gjordes väl kanske inte på den allra bästa årstiden så väntar gärna ett par veckor till våren kommer på allvar. Går du Linnémarschens långa runda på 42 km passerar du också genom reservatet. Det vackra Älmås ger möjlighet att uppleva ett ålderdomligt odlingslandskap. I området finns gott om kulturhistoriska lämningar som vittnar om hur de jordbrukssamhällen såg ut som våra förfäder levde i. Du kan läsa mer om naturreservatet Älmås på boras.se.

Anders Kihl
Under 1900-talet växte också den enorma postordern fram i Borås, något vi idag i mångt och mycket har att tacka för den moderna utvecklingen av logistik och e-handel. Postordern har också bidragit till att Borås under lång tid varit den fotograf- och reklambyråtätaste staden i landet.

Idag passerar över 50% av Sveriges textila handel genom textil- och logistikstaden Borås och per capita har regionen en mer intensiv utrikeshandel än Hong Kong.

--------------------------------------------
Den här bloggposten (dag 13, 13 mars) är en del av #blogg100

#blogg100 är en utmaning som startades av Fredrik Wass och nu kommer tillbaka för femte gången/året. Du kan läsa mer om #blogg100 här. Tanken är kort och gott att blogga varje dag i 100 dagar. Något som kan låta lättare än vad det troligen är i realiteten.

Därför! behöver vi dig. Vill du vara med lägger du en kort beskrivning om vad du vill blogga om, en kort beskrivning av dig själv (och gärna en bild, eller en länk till en bild, som vi får använda på bloggen) och skickar till anders.kihl at boras.com - har du en massa inspiration är du så klart välkommen att lägga in flera bloggposter. Skriv också gärna vilken/vilka dagar under 100-dagarsperioden som du vill att vi publicerar just dina gästbloggposter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar