söndag 3 april 2016

Urban Talks - Kan en hållbar stad vara både tät och grön? - #blogg100 dag 34

Foto: Äppelträd i staden av Medēia Ekner

Hållbar stadsutveckling är vårens huvudtema för de öppna föreläsningarna Urban Talks i Borås. Urbaniseringen är en stark global trend, som kräver att vi engagerar oss i den alltmer förtätade staden. I den hållbara staden är biologisk mångfald och ekosystemtjäns-ter inom staden och i stadens relationer med omvärlden centrala frågor. Därför handlar tisdagens föreläsningar i Kulturhuset om den gröna staden.

De senaste 70 åren har våra städer vuxit utåt, genom utbredning, där landsbygden exploaterats och urbaniserats genom glesa, fragmentariska bebyggelser. Sedan 20 år tillbaka har städer vuxit inåt istället, genom förtätning. Redan idag bor fler människor i städer än på landsbygden. Forskningen förespår att om 30 år kommer bebyggelsemängden att ha fördubblats, och om 50 år kommer det att bo fler människor i städer än på hela planeten idag. Borås följer trenden. Den årliga folkökningen är 1000 individer per år. I visionen Borås 2025 finns målsättningen att tre-dubbla antalet invånare i stadskärnan 2012–2025, genom att förtäta områden som redan är be-byggda, på socialt och ekologiskt hållbara sätt. Världsnaturfonden WWF arbetar för hållbara städer utifrån visionen One Planet Future, där viktiga fokusområden är boende, mat och transporter.

Nya urbana livsstilar attraherar. Det visar sig i det allt växande café- och restauranglivet, konst- och kulturlivet och musik- och nöjeslivet. Internet och wifi erbjuder nya urbana mötesplatser och social integration på ny nivå. En ”livable” stad. Förtätningen bevarar natur och skog, exploaterar mindre mark i bredden, minskar transportbehov och ger därmed mindre utsläpp, och ger billigare boendekostnader när bilen ersätts av cykel och promenader. En ”walkable stad”. Det aktualiserar frågan: vem ska bo på landsbygden? Vem ska producera maten? Eller, kan staden bli ”eatable”?

Konkurrens mellan förtätning och grönområden finns i alla storstäder och många arkitekter och stadsplanerare är nog överens om att parkfrågan är centralpunkt i stadsutvecklingen. Men vad är en park och vad kan en park vara i framtiden? Vilka fler gröna alternativ finns det? Hur mycket gröna lungor behöver en tät stad? Viktig förändring kan ske nerifrån och upp och det är viktigt att ta gräsrotsinitiativen på allvar. Där finns ofta frågor, idéer, lösningar och visioner för stadens framtid. Många av dem kretsar kring gröna och hälsosamma städer. Intill initiativen från de stora aktörerna, vill Urban Talks lyfta fram medborgarinitiativ på tisdag, under temat Den gröna staden.

Jenny Nordius Stålhamre från White arkitekter har arbetat med att få in mer biodiversitet i staden både som landskapsarkitekt och genom forskningsprojektet BiodiverCity. Martin Berg från FoodMaker och Christina Merker-Siesjö från kvinno-kooperativet Yallatrappan brinner för ma-ten i det urbana rummet och ger exempel på gröna utbildningar och arbetsintegrerande sociala tjänster. Martin har arbetat i gränslandet mellan forskning och praktik i flera stora projekt och är bland annat anställd av Göteborgs Stad för att utveckla kommersiell odling i och omkring staden. YallaTrappan fick priset ”Mångfaldshjälte” 2013, som delas ut till individer och organisationer som arbetar för att lyfta individenen och skapa en positiv samhällsutveckling. Kooperativet och har fått Malmö Stad att ändra upphandlingsförfaranden så att mindre sociala företag kan leverera varor och tjänster till kommunen. Idag levererar kooperativet varor till globala Ikea, som vanligtvis håller hårt på centrala avtal. YallaTrappan startades av en grupp matlagningsglada kvinnor i Rosengård, med kryddor odlade runt hörnet.

Medēia Ekner
På tisdag är därför Gloria Svensson mfl. från Världens matgruppen från Mötesplats Norrby på plats och deltar i eftersnacket i teaterns foajé, för att dela sina erfarenheter. Publiken kommer att bjudas på smakprov på lokalproducerade frukt- och grönsmoothies från Raw Food Cafét, som drivs av näringsforskaren Amir Badeie med ett socialt patos.

Välkomna 5 april kl 19 till Kulturhuset!

Mer information om Urban Talks hittar du på webben, facebook och instagram.


--------------------------------------------
Den här bloggposten (dag 34, 3 april) är en del av #blogg100

#blogg100 är en utmaning som startades av Fredrik Wass och nu kommer tillbaka för femte gången/året. Du kan läsa mer om #blogg100 här. Tanken är kort och gott att blogga varje dag i 100 dagar. Något som kan låta lättare än vad det troligen är i realiteten.

Därför! behöver vi dig. Vill du vara med lägger du en kort beskrivning om vad du vill blogga om, en kort beskrivning av dig själv (och gärna en bild, eller en länk till en bild, som vi får använda på bloggen) och skickar till anders.kihl at boras.com - har du en massa inspiration är du så klart välkommen att lägga in flera bloggposter. Skriv också gärna vilken/vilka dagar under 100-dagarsperioden som du vill att vi publicerar just dina gästbloggposter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar