lördag 6 januari 2018

Trollstenen - äventyr i hembygden


Trollstenar verkar vara ganska vanligt förekommande i Sverige och finns på många håll när man googlar. Stenar i någon form, oftast s k flyttblock eller jättekast som transporterats av isen till den nuvarande plats där de oftast återfinns friliggande på den underliggande marken.

I Kinnarumma uppemot Hassmundshult finns en sådan sten som historiskt anses ha haft väldigt speciella egenskaper. Enligt Riksantikvarieämbetet berättar en ortsbo, i samband med en Skogs och historiainventering genomförd av Skogsstyrelsen 2006, att "Trollstenen under hennes uppväxt och av tidigare generationer använts för att sätta bort sjukdomar och för önskningar om välgång. Om någon stal mynt från stenen så bringade trollen och "de små" olycka över tjuven. Om ett mynt lagts dit i sjukdomsbotande syfte så drabbades tjuven av sjukdomen."

Stenen är inte särskilt stor, omkring 2,5 meter hög och därför inte helt enkel att hitta om man inte vet var man ska leta i den ganska igenvuxna terrängen. Vid sidan av stenen står en lite stock, med urhuggna trappsteg, lutad mot stenen så att man enkelt kan komma upp på den. Uppe på stenens högsta punkt finns en urgröpning, ca 9 cm djup, där det idagsläget fortfarande ligger mynt kvar och självklart ville vi inte vara osäkra utan lämnade några nyare mynt i hålet. Man vet ju aldrig vad som kan hända annars. Vid inventeringen som genomfördes 2006 påträffades ett flertal mynt, en del så slitna att årtalet inte gick ut utläsa, andra med årtal från 1972 till 2002. Fördjupningen i stenen anses enligt inventeringen vara en liten jättegryta.

Skogarna i omgivningarna är väldigt vackra, öppen barrskog till större delen med mossbeklädd undervegetation och förhållandevis lätt framkomliga, om än relativt kuperad terräng då markerna stiger ganska brant upp från Häggåns dalgång. Det är möjligt att köra bil ända fram till platsen på schyst grusväg, men det rekommenderas naturligtvis att ta en lång skön promenad från lämplig plats att ställa bilen. Du hittar objektet i Riksantikvarieämbetets Kringla här och i Fornsök här.

Väljer du att stanna utmed Kråkeredsvägen från Kinnarumma är det en vacker promenad utmed Häggån (särskilt om våren) innan backarna stiger upp emot Hassmundshult, en bit upp i backarna kan du stanna till vid ett vackert vattenfall på vänstra sidan av vägen. Väl framme vid Trollstenen kan du fortsätta till slutet av grusvägen, som avslutas i en liten vändplan. Där finns en gammal torplämning efter Grimstorp med en informationsskylt, tyvärr är skylten i dagsläget lite svårläst, men torplämningen är tydlig. Är det någon som sitter på mer information om torpet så kommentera gärna eller hör av dig.

Anders Kihl
Här är hyggligt exakta koordinater till stenen och torplämningen hittar du här. Vattenfallet torde ligga ungefär vid de här koordinaterna på vänstra sidan av vägen om du kommer nerifrån Kråkeredsvägen (här kan det vara lite mer svajigt eftersom jag inte tog ut dem med GPS:en utan manuellt markerade på kartan i efterhand). 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar