onsdag 14 februari 2018

Härlig vandring på Uddetorp

Ladugårdsruinen vid torpet Hvitakullen.
Uddetorp har blivit mångas favoritbesöksmål vad det gäller bland annat jul- och påskmarknader. Men utöver dessa trevliga marknader har Uddetorp också fantastiska omgivningar att vandra i, oavsett om du är fanatiskt natur- och kulturintresserad, eller bara vill ha en trevlig omgivning att promenera i.

För dig som inte redan idag besökt platsen så är Uddetorp en mycket gammal herrgård uppe på höjderna mellan Fristad och Borgstena. Från stora vägen så svänger du in mot höger (om du kommer från Fristadhållet) och följer skyltar som pekar mot Uddetorp och Örlanda. Örlanda är den lilla bondbyn som du passerar innan du fortsätter grusvägen som klättrar uppför Klevaberget fram till herrgården. Det går bra parkera på den stora grusplanen nedanför herrgården.

Anders Kihl berättade för några veckor sedan historien om en präst som han fann under en vandring i Kinnarummaskogarna. Jag väljer att kontra med en härförare! Här på Uddetorp växte nämligen greve Lennart Torstensson upp, en av härförarna i 30-åriga kriget och på sin tid en av Sveriges mest kända personer! Efter Lennart Torstensson har flera andra adelssläkter bott på Uddetorp.

Omgivningarna omkring herrgården består av stora åkergärden uppblandat med små åkerholmar med gammal och vacker ekskog. I området finns en lämplig promenadslinga på ca 3,5 km (rödprickad på kartan längst ned) där du passerar både de öppna åkergärdena, vackra stenmurar, gamla torpruiner och mycket annat.

Boningshuset på Uddetorps säteri med resterna av den gamla allén
Stora ekar vid Uddetorp!
 Från parkeringen vandrar du rakt förbi herrgården där själva bostadshuset ligger på högersidan och ladugården på vänster sida. Efter att ha passerat ytterligare en röd lada på vänster sida så håller du till höger i nästa korsning. Hela slingan går på gamla skogsvägar och har bra underlag. (Jag hade turen att en skogsmaskin kört precis före mig, så jag slapp den jobbiga snöpulsningen.) Efter att du kommit in i granskogen kommer du snart fram till torpet Hanget (eller Hägnen som det står på kartorna). Detta är ett av få torp som fortfarande finns kvar i området. De allra flesta torpställen kan man endast se spår av, antingen som ruiner och ibland bara som små gläntor i granskogen. Vid några av torpen står gamla aplar kvar. Vid torpet Hanget håller du vänster och kommer nu att passera ytterligare fem torp innan du kommer tillbaks till Uddetorp, nämligen torpen Carlingsdal, Källedalen, Hvitakullen, Sveden och Margretelund. Hittar du dem? Torpet Hvitakullen är det som är allra lättast att hitta. Här finns en källarruin och en ladugårdsruin, som båda är mycket lätta att se. Inne i ladugårdsruinen finns bänkar att sitta på om man vill stanna och ta en fika. Själv kröp jag in under en gran för att få lite andrum från snön och tog min fika som bestod av lite sparad glögg och en äggmacka.

Efter torpet Hvitakullen svänger du vänster i nästa korsning och är nu på väg tillbaks mot Uddetorp igen. När du passerat alla torplämningar öppnar sig åter granskogen och de stora åkergärdena och ekhöjderna dyker upp. Efter nästa röda lada svänger du höger och ser nu åter byggnaderna vid Uddetorp.


Vill du gå lite kortare kan du välja att ta en promenad kring den nyanlagda dammen bakom Uddetorps ladugård, den slingan är ca 700 meter lång (svartprickad på kartan).

Anna Karlsson
Under lördagar och söndagar (oftast, kontrollera gärna öppettiderna via facebook den aktuella dagen) kan du passa på att besöka gårdscaféet på Uddetorp efter din promenad.

P.S. Uddetorp är än mer fantastiskt under våren och sommaren när landskapet börjar grönska. Åk gärna tillbaks en gång till då! Då kan du också titta på gravrösena på höjden ovanför dammen och prata med kossorna som betar i de många hagarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar