måndag 19 november 2018

Sjuhäradskonst får liv i W


Konst får liv genom att möta sin betraktare. Konsten kan också få nytt liv genom att samsas med andra verk runt omkring, och det är precis det som händer i Borås Konstmuseums W, ur Tore G Wärenstams stiftelse. Här blandas keramik, måleri, fotografi, skulpturer och textila verk från 2000-talet i en salig blandning. Den röda tråden ligger inte i uttryck eller formspråk, utan i geografin, eftersom alla har någon form av koppling till Sjuhärad. Några av konstnärerna föddes här, vissa arbetar här, andra har sin kontaktyta här. Utställningen är som en introduktion till Sjuhärads nutida konstliv och dess starkt variationsrika landskap och kan därför tyckas något spretig, men curator Bengt-Göran Johansson har med fingertoppskänsla valt ut och placerat verken i museets rum så att de kompletterar varandra.
 
Det är 50 år sedan Tore G Wärenstams stiftelse startades, och 16 år sedan konstsamlingen började. Sedan Borås Konstmuseum 2002 bad om ekonomisk hjälp för att köpa in verk, har konst från över 40 olika konstnärer samlats in. Just här ställs alster av 16 stycken av dem ut. En favorit är väggen med glasburkar, där man måste gå nära och titta noga genom botten för att se de små svart-vita bilderna i locket. Med tid att slösa skulle man kunna stå där i timmar och beundra konstverken. Det finns mycket att upptäcka, både i det nämnda verket och i utställningen som helhet.

På konstmuseets entréplan finns samtidigt en soloutställning med Meta Isæus-Berlin. Här har verkligheten förskjutits, så subtilt att det välbekanta blir främmandegjort. Isæus-Berlin har genom hela sin karriär utforskat tillvarons dubbelhet, och befinner sig i Sömngångerskan i gränslandet mellan vår verklighet och sömngångarens. För till skillnad från den som bara drömmer, befinner sig sömngångaren även i de vaknas verklighet. Vissa av verken har inte tidigare visats i Sverige, och Sömngångerskan är en helt ny installation skapad för Borås Konstmuseum. Det är också den inledande installationen som lämnar störst intryck. På ett frukostbord hängande från taket står smörpaket och ägg, som med en spegels hjälp hamnar mitt framför näsan. Perspektiven skiftar och det känns som ett lustiga huset, där det som är uppochner plötsligt blir rättvänt.

Det går inte att understryka nog, att se konst på plats gör stor skillnad. Att se bilder på konstverk kan vara trevligt, men det är inte alls samma sak som att gå på en utställning och uppleva konsten på nära håll. Det är då man ser penseldragen och färgskiftningarna, och verkligen kan uppleva rumsliga installationer. Det är så konsten ska upplevas, för det är då den får liv.

Båda utställningarna går att besöka nu på Borås Konstmuseum. pågår till och med den 7 april 2019. Dessa konstnärer är representerade i utställningen: Lena Björn, Marie Capaldi, Ann-Sofie Claesson, Kerstin Dahl Norén, Kerstin Danielsson, Johanna Friberg, Eva Hild, Christina Lindeberg, Malena Karlsson, Eva Klasson, Anna Mattsson, Jolanta Nowaczyk, Marta Runemark, Ingalill Sjöblom, Ewa Wilms, Ulla Zimmerman.
Jessica Ågren

Meta Isæus-Berlins Sömngångerskan visas till och med den 3 februari 2019.


Vi vill ge dig nya intryck!
En hel värld av känslor, intryck, färg och form, allt inom gångavstånd i centrum. Nära till en kopp kaffe, en bit mat eller bara en välbehövlig paus för att smälta intrycken.

Konst i världsklass och den väntar på dig i staden som galleri. Fler guidningar, museer och gallerier hittar du på boras.com/stadensomgalleri

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar